Polityka prywatności

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych w firmie Rubyy

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

Rubyy Filip Merek ,  adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 8A, 55-140 Korzeńsko;

NIP 9151818051;  REGON  388363035
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszą firmą, produktami oraz usługami i chcielibyśmy przekazać Państwu kilka istotnych informacji dotyczących sposobu, w jaki podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych.

W niniejszej deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych pragniemy podkreślić nasze zaangażowanie w ochronę Państwa prywatności. Nasi pracownicy oraz wyznaczeni dostawcy usług są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO) oraz innych wymaganych przepisów polskich dotyczących ochrony danych.

Poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i ściśle przestrzegamy przepisów o ochronie takich danych. Precyzując: „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą), na przykład poprzez nazwisko, adres fizyczny, dane kontaktowe, identyfikator użytkownika, adres IP, zdjęcia i nagrania wideo, dane dotyczące lokalizacji, itd. Poniższa deklaracja zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób zamierzamy chronić Państwa dane.

Wykorzystywanie i obieg danych osobowych

Wszelkie dane osobowe, które podają Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych kanałów, będą wykorzystywane wyłącznie do korespondencji z Państwem i będą gromadzone, przetwarzane i zapisywane wyłącznie w celu, który Państwo zamierzali osiągnąć przekazując te dane. Ponadto będziemy wykorzystywać te dane do aktualizowania naszej bazy danych i przesyłania do Państwa, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, okazjonalnych ofert i informowania Państwa o nowych produktach, usługach i innych przedmiotach, które mogą Państwa zainteresować. Zgodę na wykorzystanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać, kontaktując się z nami pod adresem sklep@rubyy.pl

Nie będziemy udostępniać, sprzedawać ani w inny sposób przekazywać zgromadzonych przez nas danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.

Nie będziemy prowadzić automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o zebrane dane.

Dane będą przechowywane przez okres istnienia Państwa relacji biznesowych z firmą Ruby Filip Merek W razie ustania takich relacji, dane będą skasowane.

Rejestracja na naszym portalu internetowym

Nasza strona internetowa obejmuje usługi wspierające relacje biznesowe z Państwem, na przykład poprzez stałą aktualizację list ulubionych i porównywanie produktów lub zamawianie i przeglądanie ofert, które mogą być używane wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu Państwa danych osobowych. Do celów rejestracji wymagane jest co najmniej imię i nazwisko, ważny adres e-mail oraz kraj zamieszkania

Dane opcjonalnie podane podczas rejestracji służą do osobistego kontaktu z Państwem po rejestracji na portalu internetowym oraz do własnych celów reklamowych Rubyy. Obejmuje to aktualizację naszej głównej bazy klientów lub przekazanie Państwu informacji na temat naszych produktów oraz usług w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na archiwizowanie swoich danych i wykorzystywanie ich do wysyłania materiałów promocyjnych, przesyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres sklep@rubyy.pl. Mogą Państwo również użyć tego adresu e-mail, jeśli będą Państwo chcieli całkowicie usunąć swoje konto.

Uprawnienia – podsumowanie

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Rubyy Filip Merek przysługują Państwu, co do zasady, następujące uprawnienia:

1. prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,

3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

4. prawo dostępu do danych osobowych,

5. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

7. prawo do przenoszenia danych osobowych.

Ponadto w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych (RODO), przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Shopping Cart